Despre spatiile comerciale din blocurile de locuinte - conditii legale de functionare"LIBERTATEA TE AJUTĂ": Un spațiu comercial dintr-un bloc trebuie să fie înscris în asociația de locatari?
03 decembrie 2016 15:00 De: ALEXANDRU BOARIU :
Un spațiu comercial dintr-un bloc trebuie să fie înscris în asociația de proprietari a blocului respectiv? În anul 1993, am devenit proprietar al unui spațiu comercial dintr-un bloc, în urma dizolvării unei societăți comerciale. Spațiul în cauză are utilitățile separate de locatari. Eu nu m-am înscris în asociația lor de proprietari, dar ei îmi cer să particip la taxe administrative, de 86 de lei pe lună, dar nu îmi spun ce înseamnă aceste taxe. Acum mi-au spus că m-au trecut în asociație, fără acordul meu. E legal?- David Nicoară, Alba Iulia
Răspunde Av Adrian Cuculis: Un spațiu comercial dintr-un bloc, chiar dacă este amplasat la parter, face parte din condominium-ul respectiv, deci, are un reprezentant în adunările generale ale asociației. Pe de altă parte, potrivit Legii asociaţiilor de proprietari, societăţile comerciale care funcţionează într-un bloc de locuinţe au nevoie de acordul vecinilor direct afectaţi pentru a-şi putea desfăşura activitatea. Excepţia apare în situaţia în care blocurile au fost prevăzute din construcție cu spaţii comerciale, iar firmele nu schimbă destinaţia de folosinţă a spaţiului. Firește, firmele trebuie să participe la plata cheltuielilor comune, cum ar fi fondul de rulment sau fondul de reparaţii.
Așadar, în raport de dispoziţiile legale, şi anume, legea asociaţiilor de proprietari, fie că sunteţi efectiv pe statutul asociaţiei sau nu, aveţi obligaţiile legale de plată a cotelor de întreţinere. Această obligaţie vine împreună cu calitatea dvs de proprietar, în acel condominium! În schimb, alte taxe decât cele ce derivă din întreţinerea comună a acelui imobil, nu aveţi nicio obligaţie să plătiţi. Dacă vi se impun asemenea taxe, puteţi merge cu asociaţia în instanţă, pentru verificarea legalităţii lor!
"Magazinele de la parter, incluse la întreţinere" (art. preluat din "Libertatea", 18 august 2009 13:34)
Iata si opinia domnului Radu Opaina, presedintele Federatiei Asociatiilor de Proprietari din Romania:
Deşi poate părea o binecuvântare să ai un magazin la parterul blocului, în foarte multe astfel de cazuri există neînţelegeri cu privire la modul de achitare a întreţinerii. Vina este ori a administratorului, care nu ştie cât şi cum să ceară, ori a proprietarului spaţiului comercial, care refuză să plătească. Radu Opaina, preşedintele Federaţiei Asociaţiilor de Proprietari din România, vă spune cum trebuie procedat în astfel de situaţii.
Cheltuielile pentru proprietarii de spaţii comerciale se împart astfel:
√ dacă nu au contracte cu furnizorii sau nu sunt debranşaţi, trebuie să plătească apa rece şi caldă, conform contoarelor individuale, după numărul de angajaţi sau, în funcţie de obiectul de activitate, după numărul robineţilor;
√ tot în cazul în care nu au contracte separate cu furnizorii sau nu sunt debranşaţi, trebuie să achite căldura şi cotaparte indiviză aferentă căldurii de pe spaţiile comune, precum şi cota de energie termică aferentă conductelor ce traversează spaţiul, dacă acestea nu sunt izolate termic, la preţ de agent economic nesubvenţionat;
Se achită şi fondul de reparaţii
√ cota-parte indiviză pentru cheltuielile administrative;
√ cota-parte indiviză pentru salariile/ indemnizaţiile angajaţilor asociaţiei;
√ cota-parte indiviză pentru fondul de reparaţii;
√ cota-parte indiviză pentru întreţinerea ascensorului, interfonului şi a altor instalaţii comune;
√ cota pentru consumul de energie electrică pentru iluminatul spaţiilor comune;
√ salariul/ remuneraţia femeii de serviciu;
√ dacă e cazul, cota-parte indiviză din consumurile/ pierderile de apă etc. de pe spaţiile comune.
Locatarii trebuie să fie vigilenţi
Listele lunare de plată a întreţinerii, afişate la avizier, trebuie să îi cuprindă şi pe proprietarii spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, de la parter. Neintroducerea lor la achitarea întreţinerii înseamnă favorizarea proprietarilor spaţiilor comerciale, ale căror obligaţii financiare sunt suportate astfel de ceilalţi locatari.Din această cauză, proprietarii din blocurile unde există spaţii comerciale la parter trebuie să fie vigilenţi şi să se intereseze dacă patronii acestora îşi achită datoriile faţă de asociaţie.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Comentariile dvs. vor fi trimise automat, spre moderare, catre adresa de e-mail a Asociatiei Proprietarilor, respectiv asociatiablocs1bs1c@yahoo.com